Härtsöga

Stallet ligger längs med 61/62:an, riktning mot Karlstad.